Universidade de Vigo
IDIOMA 
PTESGL
Jose Saramago
 

Blog

Conferência: “A Poesia Galega da Transição: o Discurso Nacionalista em 1979”

Quase como prelúdio do festival internacional de poesia de Vigo, PoemaRia, que irá decorrer nos dias 29 e 30 de junho e 1 de julho, vamos poder ouvir falar de poesia política em Vigo.

Será na próxima quinta-feira, dia 28 de junho pelas 20h00 na livraria Andel onde, no âmbito do projeto de investigação PoePolit e com a colaboração desta cátedra, teremos o gosto de ouvir o Doutor Alberte Otero dar uma conferência sobre poesia galega durante a Transição espanhola sob o título “A Poesia Galega da Transição: o Discurso Nacionalista em 1979”.

“A poesía galega na Transición: o discurso nacionalista en 1979”

Resumo:
“Con este traballo pretendemos coñecer mellor unha etapa histórica decisiva no devir do campo literario galego a partir dunha cata concreta, 1979, e dun xénero, o poético. O motivo da escolla radica en dous eixes: o político (finalización dunha década convulsa, o inicio da España Democrática e da Xunta Preautonómica a finais do 1978) e cultural (incorporación do idioma galego ao ensino non universitario, aparición de novas editoriais ou a dedicatoria das Letras Galegas a un escritor de vangarda como Manoel Antonio).

Desta maneira, focalizamos o xénero poético por mor de manexar durante varias décadas un capital simbólico singular, o discurso de resistencia cultural. A poesía socialrealista ocupa o canon dos anos setenta ao establecer un elo de unión entre o campo literario e outros paralelos como son o musical, o plástico e o político. A configuración de habitus como o de “poeta comprometido” revísase nesta altura para trocalo cara a unha nova dinámica que se podería definir xa na década de oitenta como de produción ou escrita “institucional”. É desta maneira como analizamos a produción deste ano para ver como se van asentando novos repertorios, axentes e habitus no campo literario galego da Transición.

Para tal finalidade, escollemos como modelo de traballo ou marco teórico concreto: a socioloxía da literatura, especialmente a partir da visión que tiñan desta os profesores X.González-Millán ou A. Figueroa. Esta decisión vén motivada polos obxectivos marcados, isto é, a revisión historiográfica dun momento determinante nas derivas do campo literario galego.”

Alberte Valverde Otero é crítico literário, professor de língua e literatura galegas e especialista em poesia galega vanguardista. Entre as suas publicações destaca a sua tese de doutoramento inovadora sobre a história do grupo Rompente (disponível aqui). Outras publicações:

"A linguaxe underground en Lois Pereiro. Que lle podo ofrecer a quen me intente?", in Monográfico Lois Pereiro. pp. 71- 89. Universidade de Vigo e Edicións Xerais, 2011.
"A paratradución do proletariado na poesía galega dos setenta". Boletín Galego de Literatura. 45, pp. 255 - 278. Galaxia, 2011.
"As relacións interartes en Lois Pereiro". Grial. 49 - 190, pp. 120 - 127. Galaxia, 2011.
"Volve o halifa Reixa". Grial. 49 - 192, pp. 11 - 112. Galaxia, 2011.
"A linguaxe perfomática en Antón Reixa, Adolfo Luxúria Canibal e Arnaldo Antunes", in Soldando sal. Galician Studies in Translation & Paratranslation. pp. 199 - 217. München: Meidenbauer, 2010.
"Reconstruír Cunqueiro". A Trabe de Ouro. 3 - 79, pp. 143 - 146. Sotelo Blanco, 2009.
"A performance en Rompente". Anuario de Estudos Literarios Galegos. 2004 - 2004, pp. 96 - 105. Galaxia, 2004.

Vejam a notícia da conferência no Duvi, Diario da Universidade de Vigo, aqui.
Publicado, 05/06/2018


Etiquetas

Atividades culturais
Conferências
História
Artigos relacionados

"Não haverá uma nova Europa se esta não se instituir como entidade moral"

José Saramago

Facebook Cátedra Jose Saramago Twitter Cátedra Jose Saramago RSS Cátedra Jose Saramago