Universidade de Vigo
IDIOMA 
PTESGL
Jose Saramago
 

Blog

Conferência: “A Poesia Galega da Transição: o Discurso Nacionalista em 1979”

 
Quase como prelúdio do festival internacional de poesia de Vigo, PoemaRia, que irá decorrer nos dias 29 e 30 de junho e 1 de julho, vamos poder ouvir falar de poesia política em Vigo.


Será na próxima quinta-feira, dia 28 de junho pelas 20h00 na livraria Andel onde, no âmbito do projeto de investigação PoePolit e com a colaboração desta cátedra, teremos o gosto de ouvir o Doutor Alberte Otero dar uma conferência sobre poesia galega durante a Transição espanhola sob o título “A Poesia Galega da Transição: o Discurso Nacionalista em 1979”.

 

Conferência: “A poesía galega na Transición: o discurso nacionalista en 1979”

 

Resumo:

“Con este traballo pretendemos coñecer mellor unha etapa histórica decisiva no devir do campo literario galego a partir dunha cata concreta, 1979, e dun xénero, o poético. O motivo da escolla radica en dous eixes: o político (finalización dunha década convulsa, o inicio da España Democrática e da Xunta Preautonómica a finais do 1978) e cultural (incorporación do idioma galego ao ensino non universitario, aparición de novas editoriais ou a dedicatoria das Letras Galegas a un escritor de vangarda como Manoel Antonio).

Desta maneira, focalizamos o xénero poético por mor de manexar durante varias décadas un capital simbólico singular, o discurso de resistencia cultural. A poesía socialrealista ocupa o canon dos anos setenta ao establecer un elo de unión entre o campo literario e outros paralelos como son o musical, o plástico e o político. A configuración de habitus como o de “poeta comprometido” revísase nesta altura para trocalo cara a unha nova dinámica que se podería definir xa na década de oitenta como de produción ou escrita “institucional”. É desta maneira como analizamos a produción deste ano para ver como se van asentando novos repertorios, axentes e habitus no campo literario galego da Transición.

 

Para tal finalidade, escollemos como modelo de traballo ou marco teórico concreto: a socioloxía da literatura, especialmente a partir da visión que tiñan desta os profesores X.González-Millán ou A. Figueroa. Esta decisión vén motivada polos obxectivos marcados, isto é, a revisión historiográfica dun momento determinante nas derivas do campo literario galego.”
 
 
 
Alberte Valverde Otero é crítico literário, professor de língua e literatura galegas e especialista em poesia galega vanguardista. Entre as suas publicações destaca a sua tese de doutoramento inovadora sobre a história do grupo Rompente (disponível aqui). Outras publicações:
 
"A linguaxe underground en Lois Pereiro. Que lle podo ofrecer a quen me intente?", in Monográfico Lois Pereiro. pp. 71- 89. Universidade de Vigo e Edicións Xerais, 2011.
"A paratradución do proletariado na poesía galega dos setenta". Boletín Galego de Literatura. 45, pp. 255 - 278. Galaxia, 2011.
"As relacións interartes en Lois Pereiro". Grial. 49 - 190, pp. 120 - 127. Galaxia, 2011.
"Volve o halifa Reixa". Grial. 49 - 192, pp. 11 - 112. Galaxia, 2011.
"A linguaxe perfomática en Antón Reixa, Adolfo Luxúria Canibal e Arnaldo Antunes", in Soldando sal. Galician Studies in Translation & Paratranslation. pp. 199 - 217. München: Meidenbauer, 2010.
"Reconstruír Cunqueiro". A Trabe de Ouro. 3 - 79, pp. 143 - 146. Sotelo Blanco, 2009.
"A performance en Rompente". Anuario de Estudos Literarios Galegos. 2004 - 2004, pp. 96 - 105. Galaxia, 2004.

Vejam a notícia da conferência no Duvi, Diario da Universidade de Vigo, aqui.
Publicado, 05/06/2018
Etiquetas

Atividades culturais
Conferências
História
Poesia
Notícias
Alberte Valverde
Artigos relacionados