Universidade de Vigo
IDIOMA 
PTESGL
Jose Saramago
 

Publicações CJS
Artigos em revistas

«Creadores do Tea» e «Carballo Calero e a Historia da literatura»

Alberte Valverde Otero, investigador permanente da I Cátedra Internacional José Saramago, publicou en 2020 os artigos «Creadores do Tea» e «Carballo Calero e a Historia da literatura» na revista Grial (nos números 225/226 e 227, respetivamente).

 

Alberte Valverde Otero é crítico literário, professor de língua e literatura galegas e especialista em poesia galega vanguardista. Entre as suas publicações destaca a sua tese de doutoramento inovadora sobre a história do grupo Rompente (disponível aqui). Outras publicações:
 
"A linguaxe underground en Lois Pereiro. Que lle podo ofrecer a quen me intente?", in Monográfico Lois Pereiro. pp. 71- 89. Universidade de Vigo e Edicións Xerais, 2011.
"A paratradución do proletariado na poesía galega dos setenta". Boletín Galego de Literatura. 45, pp. 255 - 278. Galaxia, 2011.
"As relacións interartes en Lois Pereiro". Grial. 49 - 190, pp. 120 - 127. Galaxia, 2011.
"Volve o halifa Reixa". Grial. 49 - 192, pp. 11 - 112. Galaxia, 2011.
"A linguaxe perfomática en Antón Reixa, Adolfo Luxúria Canibal e Arnaldo Antunes", in Soldando sal. Galician Studies in Translation & Paratranslation. pp. 199 - 217. München: Meidenbauer, 2010.
"Reconstruír Cunqueiro". A Trabe de Ouro. 3 - 79, pp. 143 - 146. Sotelo Blanco, 2009.
"A performance en Rompente". Anuario de Estudos Literarios Galegos. 2004 - 2004, pp. 96 - 105. Galaxia, 2004.
Publicado, 29/01/2021


Etiquetas

Alberte Valverde
Publicações
Artigos relacionados